bộ lọc khí nén SAW2000M|3000M|4000M|6000M

bộ lọc khí nén SAW2000M|3000M|4000M|6000M

 • Xuất xứ : KOREA
 • Tình Trạng : Còn Hàng
 • Giá SP : Liên Hệ

Thông số kỹ thuật

Mô tả sản phẩm bộ lọc khí nén SAW2000M~SAW6000M:

bộ lọc khí nén hàn quốc | bộ lọc đơn khí nén SAW2000M-02DG SAW3000M-03DG SAW4000M-04DG SAW4000M-06DG SAW6000M-06DG SAW6000M-10DG

PneumaticPlus Filter Regulator Combo or “Piggyabcks” combine the functions of both Air Filter and Air Regulator.  Piggyback units are compact and most effective when space is constrained.

 • Drain Option Available
 • Bowl Option Available
 • 10 Micron Filter Element
 • Included: 0-150 PSI Gauge & Bracket

Thông số kỹ thuật bộ lọc khí nén SAW2000M~SAW6000M:

bộ lọc khí nén hàn quốc | bộ lọc đơn khí nén SAW2000M-02DG SAW3000M-03DG SAW4000M-04DG SAW4000M-06DG SAW6000M-06DG SAW6000M-10DG

Các model lọc đôi khí nén tương tự: 

 • bộ lọc SAW2000-02 | bộ lọc khí nén SAW2000-02G | bộ lọc khí nén SAW2000-02D | SAW2000-02DG | SAW2000M-02 | SAW2000M-02G | SAW2000M-02D | SAW2000M-02DG
 • bộ lọc đơn  khí nén SAW3000M-03 | bộ lọc đơn  khí nén  SAW3000M-03G | SAW3000M-03D | bộ lọc khí nén  SAW3000M-03DG
 • bộ lọc khí nén SAW4000M-04 | SAW4000M-04G | bộ lọc khí nén  SAW4000M-04D | bộ lọc khí nén  SAW4000M-04DG
 • bộ lọc khí nén SAW6000M-06 | bộ lọc khí nén  SAW6000M-06G | SAW6000M-06D | SAW6000M-06DG
 • bộ lọc đơn  khí nén SAW6000M-10 |SAW6000M-10G | SAW6000M-10D |SAW6000M-10DG