bộ tách nước SAF2000M~SAF6000M

bộ tách nước SAF2000M~SAF6000M

 • Xuất xứ : KOREA
 • Tình Trạng : Còn Hàng
 • Giá SP : Liên Hệ

Thông số kỹ thuật

Mô tả sản phẩm bộ tách nước SAF2000M | SAF3000M | SAF4000M | SAF6000M:

 • bộ lọc tách nước SAF 2000M-02B   : 1/4″ (13mm)
 • bộ lọc tách nước SAF 3000M-03B: 3/8″ (17mm)
 • bộ lọc tách nước SAF 4000M-04B: 1/2″   (21mm)
 • bộ lọc tách nước SAF 4000M-06B: 3/4″ (27mm)
 • bộ tách nước SAF 6000M-06B: 3/4″ (27mm)
 • bộ tách nước  SAF 6000M-10B:  1″ (32mm)

 

Thông số kỹ thuật và hướng dẫn chọn model sản phẩm bộ tách nước SAF2000M~SAF6000M:

bộ tách nước SAF2000M-02D SAF 3000M-03D SAF4000M-04D SAF6000M-06D SAF 6000M-10D SAF4000M-06D-MeP SAF6000M-10D-MeP SAF4000M-06D-MeP

Các model lọc đôi khí nén tương tự: 

 • bộ lọc SAW2000-02 | bộ lọc khí nén SAW2000-02G | bộ lọc khí nén SAW2000-02D | SAW2000-02DG | SAW2000M-02 | SAW2000M-02G | SAW2000M-02D | SAW2000M-02DG
 • bộ lọc đơn  khí nén SAW3000M-03 | bộ lọc đơn  khí nén  SAW3000M-03G | SAW3000M-03D | bộ lọc khí nén  SAW3000M-03DG
 • bộ lọc khí nén SAW4000M-04 | SAW4000M-04G | bộ lọc khí nén  SAW4000M-04D | bộ lọc khí nén  SAW4000M-04DG
 • bộ lọc khí nén SAW6000M-06 | bộ lọc khí nén  SAW6000M-06G | SAW6000M-06D | SAW6000M-06DG
 • bộ lọc đơn  khí nén SAW6000M-10 |SAW6000M-10G | SAW6000M-10D |SAW6000M-10DG
 • bộ lọc khí nén SAF 2000M-02, SAF 2000M-02-MeP, SAF2000M-02D, SAF 2000M-02D-MeP
 • bộ lọc khí nén SAF 3000M-03, SAF 3000M-03-MeP, SAF 3000M-03D, SAF 3000M-03D-MeP,
 • bộ lọc khí nén SAF 4000M-04, SAF 4000M-04-MeP, SAF4000M-04D, SAF 4000M-04D-MeP, SAF 4000M-06, SAF 4000M-06-MeP, SAF 4000M-06D, SAF4000M-06D-MeP
 • bộ lọc khí nén SAF 6000M-06, SAF6000M-06-Me,P SAF6000M-06D, SAF 6000M-06D-MeP, SAF 6000M-10, SAF6000M-10-MeP, SAF6000M-10D, SAF6000M-10D-MeP, SAF 8000-12