bơm cánh gạt kép SVPDF series

bơm cánh gạt kép SVPDF series

 • Xuất xứ : TAIWAN
 • Tình Trạng : CÒN HÀNG
 • Giá SP : LIÊN HỆ

Thông số kỹ thuật

Giới thiệu sản phẩm bơm cánh gạt kép SVPDF series

 • bơm cánh gạt kép SVPDF series: SVPDF-40-20-20 SVPF-40-35-20   SVPF-40-55-20  SVPF-40-70-20 SVPDF-40-20-40-20-20 SVPDF-40-35-40-35-20 SVPDF-40-55-40-55-20 SVPDF-40-70-40-70-20 SVPDF-30-20-30-20-20 SVPDF-30-35-30-35-20 SVPDF-30-55-30-55-20 SVPDF-30-70-30-70-20   SVPDF-30-55-30-55-20 SVPDF-40-55-40-55-20 SVPDF-30-70-30-70-20 SVPDF-40-70-40-70-20
 •  bơm cánh gạt đơn SVPF series : SVPF-12-20-20 SVPF-12-35-20   SVPF-12-55-20  SVPF-12-70-20SVPF-20-20-20 SVPF-20-35-20   SVPF-20-55-20  SVPF-20-70-20SVPF-30-20-20 SVPF-30-35-20   SVPF-30-55-20  SVPF-30-70-20

This pump is quiet, small, high efficiency, longevity, and quick response. The double variable vane pump can save the installing space, the suction port and discharge port is separate.

Thông số kỹ thuật sản phẩm bơm cánh gạt kép SVPDF series

bơm cánh gạt kép, bơm thủy lực kép SVPF-12-20-20 SVPF-12-35-20 SVPF-12-55-20 SVPF-12-70-20 SVPF-20-20-20 SVPF-20-35-20 SVPF-20-55-20 SVPF-20-70-20 SVPF-30-20-20 SVPF-30-35-20 SVPF-30-55-20 SVPF-30-70-20 SVPDF-40-20-20 SVPF-40-35-20 SVPF-40-55-20 SVPF-40-70-20 SVPDF-30-20-30-20-20 SVPDF-30-35-30-35-20 SVPDF-30-55-30-55-20 SVPDF-30-70-30-70-20 SVPDF-40-20-40-20-20 SVPDF-40-35-40-35-20 SVPDF-40-55-40-55-20 SVPDF-40-70-40-70-20 SVPDF-30-55-30-55-20 SVPDF-40-55-40-55-20 SVPDF-30-70-30-70-20 SVPDF-40-70-40-70-20 bơm cánh gạt kép, bơm thủy lực kép SVPF-12-20-20 SVPF-12-35-20 SVPF-12-55-20 SVPF-12-70-20 SVPF-20-20-20 SVPF-20-35-20 SVPF-20-55-20 SVPF-20-70-20 SVPF-30-20-20 SVPF-30-35-20 SVPF-30-55-20 SVPF-30-70-20 SVPDF-40-20-20 SVPF-40-35-20 SVPF-40-55-20 SVPF-40-70-20 SVPDF-30-20-30-20-20 SVPDF-30-35-30-35-20 SVPDF-30-55-30-55-20 SVPDF-30-70-30-70-20 SVPDF-40-20-40-20-20 SVPDF-40-35-40-35-20 SVPDF-40-55-40-55-20 SVPDF-40-70-40-70-20 SVPDF-30-55-30-55-20 SVPDF-40-55-40-55-20 SVPDF-30-70-30-70-20 SVPDF-40-70-40-70-20

 • bơm cánh gạt đôi  SVPDF series: 
  • SVPDF-40-20-20 SVPF-40-35-20   SVPF-40-55-20  SVPF-40-70-20 SVPDF-40-20-40-20-20 SVPDF-40-35-40-35-20 SVPDF-40-55-40-55-20 SVPDF-40-70-40-70-20 
  • SVPDF-30-20-30-20-20 SVPDF-30-35-30-35-20 SVPDF-30-55-30-55-20 SVPDF-30-70-30-70-20     
  • SVPDF-30-55-30-55-20 SVPDF-40-55-40-55-20 SVPDF-30-70-30-70-20 SVPDF-40-70-40-70-20
 •  bơm cánh gạt đơn SVPF series : 
  • SVPF-12-20-20 SVPF-12-35-20   SVPF-12-55-20  SVPF-12-70-20
  • SVPF-20-20-20 SVPF-20-35-20   SVPF-20-55-20  SVPF-20-70-20
  • SVPF-30-20-20 SVPF-30-35-20   SVPF-30-55-20  SVPF-30-70-20