Cảm biến Panasonic CX-491

Cảm biến Panasonic CX-491

  • Xuất xứ : PANASONIC
  • Tình Trạng : CÒN HÀNG
  • Giá SP : LIÊN HỆ - 0985.352.995

Thông số kỹ thuật

Giới thiệu sản phẩm cảm biến Panasonic CX-491

cảm biến Panasonic CX-491 , Cảm biến quang panasonic CX-491, CX-491-C05, Cảm biến quang panasonic CX-491-C05-Y

, CX-491-C5, CX-491-C5-Y, CX-491-P, Cảm biến quang CX-491-P-C05, CX-491-P-C05-Y, CX-491-P-C5, Cảm biến quang panasonic CX-491-P-C5-Y, Cảm biến quang panasonic CX-491-P-Y, CX-491-Y

Thông số kỹ thuật cảm biến Panasonic CX-491

Cảm biến quang panasonic CX-491, CX-491-C05, Cảm biến quang panasonic CX-491-C05-Y, CX-491-C5, CX-491-C5-Y, CX-491-P, Cảm biến quang CX-491-P-C05, CX-491-P-C05-Y, CX-491-P-C5, Cảm biến quang panasonic CX-491-P-C5-Y, Cảm biến quang panasonic CX-491-P-Y, CX-491-Y