Đầu nối góc ống – ren

Đầu nối góc ống – ren

  • Xuất xứ : SANG-A
  • Tình Trạng : CÒN HÀNG
  • Giá SP : LIÊN HỆ

Thông số kỹ thuật

Các model đầu nối góc ống – ren

đầu nối góc ống phi 4 phi 6 phi 8 phi 12 phi 10-ren M5 1/8″ 1/4″ 3/8″ 1/2″

 Model ¨ªD T
  Model ¨ªD T
  PL 04M5 4 M5
  PL 04M6 4 M6
  PL 0401 4 R1/8
  PL 0402 4 R1/4
  PL 0403 4 R3/8
  PL 06M5 6 M5
  PL 06M6 6 M6
  PL 0601 6 R1/8
  PL 0602 6 R1/4
  PL 0603 6 R3/8
  PL 0604 6 R1/2
  PL 0801 8 R1/8
  PL 0802 8 R1/4
  PL 0803 8 R3/8
  PL 0804 8 R1/2
  PL 1001 10 R1/8
  PL 1002 10 R1/4
  PL 1003 10 R3/8
  PL 1004 10 R1/2
  PL 1201 12 R1/8
  PL 1202 12 R1/4
  PL 1203 12 R3/8
  PL 1204 12 R1/2
  PL 1603 16 R3/8
  PL 1604 16 R1/2