giác hút chân không SMC ZP3 series

Thông số kỹ thuật

Mô tả sản phẩm giác hút chân không SMC : ZP3 series

Nhà phân phối giác hút chân không SMC đương kính 10  ZP3-10UN ZP3-13UN ZP3-T035UN ZP3-T015UN ZP3-T02UN ZP3-T04UN ZP3-T06UN ZP3-Y

・Pad diameter ø1.5 to ø16
・Compact, Space-saving, Overall length is shortened.
・One-touch fitting and barb fitting for ø2 are available.

Thông số và hướng dẫn order sản phẩm giác hút chân không SMC ZP3 series

Nhà phân phối giác hút chân không SMC đương kính 10  ZP3-10UN ZP3-13UN ZP3-T035UN ZP3-T015UN ZP3-T02UN ZP3-T04UN ZP3-T06UN ZP3-Y

Nhà phân phối giác hút chân không SMC đương kính 10  ZP3-10UN ZP3-13UN ZP3-T035UN ZP3-T015UN ZP3-T02UN ZP3-T04UN ZP3-T06UN ZP3-Y

Nhà phân phối giác hút chân không SMC đương kính 10  ZP3-10UN ZP3-13UN ZP3-T035UN ZP3-T015UN ZP3-T02UN ZP3-T04UN ZP3-T06UN ZP3-Y

zp3