Phanh tang trống thủy lực YWZ4 SERIES

Phanh tang trống thủy lực YWZ4 SERIES

  • Bảo hành : 06 tháng
  • Xuất xứ : CHINA
  • Tình Trạng : Mới 100%
  • Giá SP : LIÊN HỆ - 0985.352.995

Thông số kỹ thuật

Giới thiệu sản phẩm Phanh tang trống thủy lực YWZ4 series

Phanh tang trống thủy lực YWZ4-100/18, YWZ4-150/25, YWZ4-200/25, YWZ4-300/25, Phanh tang trống thủy lực YWZ4-300/45, Phanh thủy lực YWZ4-400/45, YWZ4-400/90, YWZ4-400/125,  Phanh thủy lực YWZ4-500/90, YWZ4-500/125, YWZ4-500/180, YWZ4-600/90, YWZ4-600/180, YWZ4-700/180, YWZ4-800/180, YWZ4-800/320
Tính năng chính: sử dụng phanh cho động cơ, máy tời, cần trục... Gá lắp đặt loại không có hai loại: một tán và plug-in (khi đặt hàng).
Điều kiện sử dụng:
Nhiệt độ môi trường:-20 ℃-50 ℃;

Hướng dẫn chọn sản phẩm Phanh tang trống thủy lực YWZ4 series

Phanh tang trống thủy lực YWZ4-100/18, YWZ4-150/25, YWZ4-200/25, YWZ4-300/25, Phanh tang trống thủy lực YWZ4-300/45, Phanh thủy lực YWZ4-400/45, YWZ4-400/90, YWZ4-400/125, Phanh thủy lực YWZ4-500/90, YWZ4-500/125, YWZ4-500/180, YWZ4-600/90, YWZ4-600/180, YWZ4-700/180, YWZ4-800/180, YWZ4-800/320

Thông số kĩ thuật Phanh tang trống thủy lực YWZ4 series

Phanh tang trống thủy lực YWZ4-100/18, YWZ4-150/25, YWZ4-200/25, YWZ4-300/25, Phanh tang trống thủy lực YWZ4-300/45, Phanh thủy lực YWZ4-400/45, YWZ4-400/90, YWZ4-400/125, Phanh thủy lực YWZ4-500/90, YWZ4-500/125, YWZ4-500/180, YWZ4-600/90, YWZ4-600/180, YWZ4-700/180, YWZ4-800/180, YWZ4-800/320

Phanh tang trống thủy lực YWZ4-100/18, YWZ4-150/25, YWZ4-200/25, YWZ4-300/25, Phanh tang trống thủy lực YWZ4-300/45, Phanh thủy lực YWZ4-400/45, YWZ4-400/90 

<div name=antibiotici-acquista.com

, YWZ4-400/125, Phanh thủy lực YWZ4-500/90, YWZ4-500/125, YWZ4-500/180, YWZ4-600/90, YWZ4-600/180, YWZ4-700/180, YWZ4-800/180, YWZ4-800/320″ width=”802″ height=”463″ />

Phanh tang trống thủy lực YWZ4-100/18, YWZ4-150/25, YWZ4-200/25, YWZ4-300/25, Phanh tang trống thủy lực YWZ4-300/45, Phanh thủy lực YWZ4-400/45, YWZ4-400/90, YWZ4-400/125, Phanh thủy lực YWZ4-500/90, YWZ4-500/125, YWZ4-500/180, YWZ4-600/90, YWZ4-600/180, YWZ4-700/180, YWZ4-800/180, YWZ4-800/320

Phanh tang trống thủy lực YWZ4-100/18, YWZ4-150/25, YWZ4-200/25, YWZ4-300/25, Phanh tang trống thủy lực YWZ4-300/45, Phanh thủy lực YWZ4-400/45, YWZ4-400/90, YWZ4-400/125, Phanh thủy lực YWZ4-500/90, YWZ4-500/125, YWZ4-500/180, YWZ4-600/90, YWZ4-600/180, YWZ4-700/180, YWZ4-800/180, YWZ4-800/320