van điện từ SMC SY3000 series

van điện từ SMC SY3000 series

  • Xuất xứ : SMC - JAPAN
  • Tình Trạng : Có sẵn
  • Giá SP : Liên Hệ

Thông số kỹ thuật

Thông tin sản phẩm van điện từ SMC 5 cổng 2 vị trí và 3 vị trí SY3000 series

SY3120-5LZE-C6, SY3120-6LZE-M5, SY3120-5LZE-M5, SY3120-5LZE-C4, SY3320-5LOZE-C6, SY3120-5GD-C6, SY3120-5LZD-C4,SY3120-3LZD-M5, SY3120-4LZD-M5, SY3120-5LOZD-C4, SY3120-5LZD-C4, SY3120-5LU-C4, SY3120-5LZD-C6, SY3120-5GZD-C6, SY3120-5GZD-C4, SY3120-2G-C4 200VAC, VFA5220-03, SY3120-5LZE-C4 SY3220-5LZE-C4, SY3320-5LZE-C4, SY3420-5LZE-C4, SY3520-5LZE-C4, SY7120-4DZD-02 SY7220-4DZD-02 SY7320-4DZD-02 SY7420-4DZD-02 SY7520-4DZD-02

Loạt van điện từ SMC SY3120 là loại van điện từ SMC 5 cổng sơ đồ van điện từ SMC có thể là 2 vị trí hoặc 3 vị trí tùy theo model cụ thể khác nhau. van điện từ SMC 5 cổng  SY3000 Series Sản phẩm SMC dòng SY3000 cho thiết kế nhỏ gọn , Lưu lượng cao SY3000 SMC thiết kế theo tiêu chuẩn tối ưu hóa về tính năng tiết kiêm năng lương SY3000 SMC cho độ tin cậy cao khi sử dụng

Thông số kỹ thuật van điện từ SMC SY3000 series

van điện từ | van solenoid | SMC SY3120-5LZD-M5, SY3120-6LZD-M5, SY3120-5LZE-C6, SY3120-6LZE-M5, SY3120-5LZE-M5, SY3120-5LZE-C4, SY3120-5GD-C6

van điện từ SMC | van solenoid | SMC SY3120-5LZD-M5, SY3120-6LZD-M5, SY3120-5LZE-C6, SY3120-6LZE-M5, SY3120-5LZE-M5, SY3120-5LZE-C4, SY3120-5GD-C6

van điện từ SMC | van solenoid | SMC SY3120-5LZD-M5, SY3120-6LZD-M5, SY3120-5LZE-C6, SY3120-6LZE-M5, SY3120-5LZE-M5, SY3120-5LZE-C4, SY3120-5GD-C6

van điện từ SMC | van solenoid | SMC SY3120-5LZD-M5, SY3120-6LZD-M5, SY3120-5LZE-C6, SY3120-6LZE-M5, SY3120-5LZE-M5, SY3120-5LZE-C4, SY3120-5GD-C6

van điện từ SMC | van solenoid | SMC SY3120-5LZD-M5, SY3120-6LZD-M5, SY3120-5LZE-C6, SY3120-6LZE-M5, SY3120-5LZE-M5, SY3120-5LZE-C4, SY3120-5GD-C6

Các mã sản phẩm van điện từ SMC khác:


SY3120-5LZE-C6, SY3120-6LZE-M5, SY3120-5LZE-M5, SY3120-5LZE-C4, SY3320-5LOZE-C6, SY3120-5GD-C6, SY3120-5LZD-C4,SY3120-3LZD-M5, SY3120-4LZD-M5, SY3120-5LOZD-C4, SY3120-5LZD-C4, SY3120-5LU-C4, SY3120-5LZD-C6, SY3120-5GZD-C6, SY3120-5GZD-C4, SY3120-2G-C4 200VAC, VFA5220-03, SY3120-5LZE-C4 SY3220-5LZE-C4, SY3320-5LZE-C4, SY3420-5LZE-C4, SY3520-5LZE-C4, SY7120-4DZD-02 SY7220-4DZD-02 SY7320-4DZD-02 SY7420-4DZD-02 SY7520-4DZD-02

SY3120-5LZD-M5 (van điện từ 5/2 1 coil – 24V – M5 )
SY3120-6LZD-M5 (van điện từ 5/2 1 coil – 12V – M5 )
SY3120-3LZD-M5 (van điện từ 5/2 1 coiL – 110V – M5 )
SY3120-4LZD-M5 (van điện từ 5/2 1 coiL – 220V – M5 )
SY3220-5LZD-M5 (van điện từ 5/2 2 coil – 24V – M5 )
SY3220-6LZD-M5 (van điện từ 5/2 2 coil – 12V – M5 )
SY3220-3LZD-M5 (van điện từ 5/2 2 coil – 110V – M5 )
SY3220-4LZD-M5 (van điện từ 5/2 2 coil – 220V – M5 )
SY3320-5LZD-M5 (van điện từ 5/3 2 coil – 220V – M5 )
SY3320-6LZD-M5 (van điện từ 5/3 2 coil – 220V – M5 )
SY3320-3LZD-M5 (van điện từ 5/3 2 coil – 220V – M5 )
SY3320-4LZD-M5 (van điện từ 5/3 2 coil – 220V – M5 )
SY5120-5LZD-01 (van dien tu 5/2 1 coil – 24V – 1/8″ )
SY5120-6LZD-01 (van dien tu  5/2 1 coil – 2V – 1/8″ )
SY5120-3LZD-01 (van dien tu  5/2 1 coil – 110V – 1/8″ )
SY5120-4LZD-01 (van dien tu  5/2 1 coil – 220V – 1/8″ )
SY5220-5LZD-01  (van dien tu  5/2 2 coil – 24V – 1/8″ )
SY5220-6LZD-01  (van dien tu  5/2 2 coil – 12V – 1/8″ )
SY5220-3LZD-01 (van dien tu  5/2 2 coil – 110V – 1/8″ )
SY5220-4LZD-01 (van dien tu  5/2 2 coil – 220V – 1/8″ )
SY5320-5LZD-01 (van dien tu  5/3 2 coil – 220V – 1/8″ )
SY5320-6LZD-01 (van dien tu  5/3 2 coil – 220V – 1/8″ )
SY5320-3LZD-01 (van dien tu  5/3 2 coil – 220V – 1/8″ )
SY5320-4LZD-01 (van solenoid 5/3 2 coil – 220V – 1/8″ )
SY7120-5LZD-02 (van solenoid 5/2 1 coil – 24V – 1/4″ )
SY7120-6DZD-02 (van solenoid 5/2 1 coil – 12V – 1/4″ )