van điện từ TPC: DS300 series

van điện từ TPC: DS300 series

 • Xuất xứ : TPC - KOREA
 • Tình Trạng : CÒN HÀNG
 • Giá SP : LIÊN HỆ

Thông số kỹ thuật

Mô tả sản phẩm van điện từ TPC: ,DS300 series

 • van điện TPC 3 cửa 1 cuộn điện hai vị trí ren 1/8″” :,DS301-1G-01 ,DS301-2G-01 ,DS301-5G-01 ,DS301-6G-01 ,DS301-1DZ-01 ,DS301-2DZ-01 ,DS301-5DZ-01 ,DS301-6DZ-01 ,DS301-1D-01 ,DS301-2D-01 ,DS301-5D-01 ,DS301-6D-01 ,DS301-1D-01 ,DS301-2D-01 ,DS301-5D-01 ,DS301-6D-01 ,DS301-1DZ-01 ,DS301-2DZ-01 ,DS301-5DZ-01 ,DS301-6DZ-01
 • van điện từ TPC 3 cửa 1 cuộn điện hai vị trí ren 1/4″ : ,DS301-1G-02 ,DS301-2G-02 ,DS301-5G-02 ,DS301-6G-02 ,DS301-1DZ-02 ,DS301-2DZ-02 ,DS301-5DZ-02 ,DS301-6DZ-02 ,DS301-1D-02 ,DS301-2D-02 ,DS301-5D-02 ,DS301-6D-02 ,DS301-1D-02 ,DS301-2D-02 ,DS301-5D-02 ,DS301-6D-02 ,DS301-1DZ-02 ,DS301-2DZ-02 ,DS301-5DZ-02 ,DS301-6DZ-02 
SERIES ,DS300 (3 PORT) SOLENOID VALVE.
van điện TPC 3 cửa 1 cuộn điện hai vị trí ren 1/8"" :DS301-1G-01 DS301-2G-01 DS301-5G-01 DS301-6G-01 DS301-1DZ-01 DS301-2DZ-01 DS301-5DZ-01 DS301-6DZ-01 DS301-1D-01 DS301-2D-01 DS301-5D-01 DS301-6D-01 DS301-1D-01 DS301-2D-01 DS301-5D-01 DS301-6D-01 DS301-1DZ-01 DS301-2DZ-01 DS301-5DZ-01 DS301-6DZ-01 van điện từ TPC 3 cửa 1 cuộn điện hai vị trí ren 1/4" : DS301-1G-02 DS301-2G-02 DS301-5G-02 DS301-6G-02 DS301-1DZ-02 DS301-2DZ-02 DS301-5DZ-02 DS301-6DZ-02 DS301-1D-02 DS301-2D-02 DS301-5D-02 DS301-6D-02 DS301-1D-02 DS301-2D-02 DS301-5D-02 DS301-6D-02 DS301-1DZ-02 DS301-2DZ-02 DS301-5DZ-02 DS301-6DZ-02

 • N.C. or N.O., Single Solenoid, 2 Positions.
 • Pressure Range: 21-128 PSI (0.15-0.9 MPa).
 • Standard Voltage: 6, 12, 24 VD, 110, 220 VAC.
 •  Inch Port Sizes: 1/8″, 1/4″ NPT.
 • Metric Port Sizes: 1/8″, 1/4″ PT/BSPT.
 • Effective Orifice: 1.07-1.2 Cv (19.2-22 mm2)

Thông số kỹ thuật van điện từ TPC: ,DS300 series

van điện TPC 3 cửa 1 cuộn điện hai vị trí ren 1/8"" :DS301-1G-01 DS301-2G-01 DS301-5G-01 DS301-6G-01 DS301-1DZ-01 DS301-2DZ-01 DS301-5DZ-01 DS301-6DZ-01 DS301-1D-01 DS301-2D-01 DS301-5D-01 DS301-6D-01 DS301-1D-01 DS301-2D-01 DS301-5D-01 DS301-6D-01 DS301-1DZ-01 DS301-2DZ-01 DS301-5DZ-01 DS301-6DZ-01 van điện từ TPC 3 cửa 1 cuộn điện hai vị trí ren 1/4" : DS301-1G-02 DS301-2G-02 DS301-5G-02 DS301-6G-02 DS301-1DZ-02 DS301-2DZ-02 DS301-5DZ-02 DS301-6DZ-02 DS301-1D-02 DS301-2D-02 DS301-5D-02 DS301-6D-02 DS301-1D-02 DS301-2D-02 DS301-5D-02 DS301-6D-02 DS301-1DZ-02 DS301-2DZ-02 DS301-5DZ-02 DS301-6DZ-02

Các model tương tự

 • van điện TPC 3 cửa 1 cuộn điện hai vị trí ren 1/8″” :
  • ,DS301-1G-01 ,DS301-2G-01 ,DS301-5G-01 ,DS301-6G-01 ,DS301-1DZ-01 ,DS301-2DZ-01 ,DS301-5DZ-01 ,DS301-6DZ-01 ,DS301-1D-01 ,DS301-2D-01 ,DS301-5D-01 ,DS301-6D-01 ,DS301-1D-01 ,DS301-2D-01 ,DS301-5D-01 ,DS301-6D-01 ,DS301-1DZ-01 ,DS301-2DZ-01 ,DS301-5DZ-01 ,DS301-6DZ-01
 • van điện từ TPC 3 cửa 1 cuộn điện hai vị trí ren 1/4″ : 
  • ,DS301-1G-02 ,DS301-2G-02 ,DS301-5G-02 ,DS301-6G-02 ,DS301-1DZ-02 ,DS301-2DZ-02 ,DS301-5DZ-02 ,DS301-6DZ-02 ,DS301-1D-02 ,DS301-2D-02 ,DS301-5D-02 ,DS301-6D-02 ,DS301-1D-02 ,DS301-2D-02 ,DS301-5D-02 ,DS301-6D-02 ,DS301-1DZ-02 ,DS301-2DZ-02 ,DS301-5DZ-02 ,DS301-6DZ-02