van điện từ TPC: DS6000 series

van điện từ TPC: DS6000 series

 • Xuất xứ : TPC - KOREA
 • Tình Trạng : CÒN HÀNG
 • Giá SP : LIÊN HỆ

Thông số kỹ thuật

Mô tả sản phẩm van điện từ TPC: ,DS6000 series

 • van điện từ khí nén TPC 5 cửa 1 cuộn điện hai vị trí ren 3/4″ :,DS6140-1G-06 ,DS6140-2G-06 ,DS6140-5G-06 ,DS6140-6G-06 ,DS6140-1GC-06 ,DS6140-2GC-06 ,DS6140-5GC-06 ,DS6140-6GC-06 ,DS6140-1D-06 ,DS6140-2D-06 ,DS6140-5D-06 ,DS6140-6D-06 ,DS6140-1DC-06 ,DS6140-2DC-06 ,DS6140-5DC-06 ,DS6140-6DC-06 ,DS6140-1DZ-06 ,DS6140-2DZ-06 ,DS6140-5DZ-06 ,DS6140-6DZ-06
 • van điện từ TPC 5 cửa 2 cuộn điện hai vị trí ren 3/4″ : ,DS6240-1G-06 ,DS6240-2G-06 ,DS6240-5G-06 ,DS6240-6G-06 ,DS6240-1GC-06 ,DS6240-2GC-06 ,DS6240-5GC-06 ,DS6240-6GC-06 ,DS6240-1D-06 ,DS6240-2D-06 ,DS6240-5D-06 ,DS6240-6D-06 ,DS6240-1DC-06 ,DS6240-2DC-06 ,DS6240-5DC-06 ,DS6240-6DC-06 ,DS6240-1DZ-06 ,DS6240-2DZ-06 ,DS6240-5DZ-06 ,DS6240-6DZ-06
 • van điện từ TPC 5 cửa 2 cuộn điện ba vị trí ren 3/4″ :,DS6340-1G-06 ,DS6340-2G-06 ,DS6340-5G-06 ,DS6340-6G-06 ,DS6340-1GC-06 ,DS6340-2GC-06 ,DS6340-5GC-06 ,DS6340-6GC-06 ,DS6340-1D-06 ,DS6340-2D-06 ,DS6340-5D-06 ,DS6340-6D-06 ,DS6340-1DC-06 ,DS6340-2DC-06 ,DS6340-5DC-06 ,DS6340-6DC-06 ,DS6340-1DZ-06 ,DS6340-2DZ-06 ,DS6340-5DZ-06 ,DS6340-6DZ-06
 • van điện từ TPC 5 cửa 2 cuộn điện ba vị trí ren 3/4″ :,DS6440-1G-06 ,DS6440-2G-06 ,DS6440-5G-06 ,DS6440-6G-06 ,DS6440-1GC-06 ,DS6440-2GC-06 ,DS6440-5GC-06 ,DS6440-6GC-06 ,DS6440-1D-06 ,DS6440-2D-06 ,DS6440-5D-06 ,DS6440-6D-06 ,DS6440-1DC-06 ,DS6440-2DC-06 ,DS6440-5DC-06 ,DS6440-6DC-06 ,DS6440-1DZ-06 ,DS6440-2DZ-06 ,DS6440-5DZ-06 ,DS6440-6DZ-06
 • van điện từ TPC 5 cửa 2 cuộn điện ba vị trí ren 3/4″ :,DS6540-1G-06 ,DS6540-2G-06 ,DS6540-5G-06 ,DS6540-6G-06 ,DS6540-1GC-06 ,DS6540-2GC-06 ,DS6540-5GC-06 ,DS6540-6GC-06 ,DS6540-1D-06 ,DS6540-2D-06 ,DS6540-5D-06 ,DS6540-6D-06 ,DS6540-1DC-06 ,DS6540-2DC-06 ,DS6540-5DC-06 ,DS6540-6DC-06 ,DS6540-1DZ-06 ,DS6540-2DZ-06 ,DS6540-5DZ-06 ,DS6540-6DZ-06
SERIES ,DS6000 (5 PORT) SOLENOID VALVE.
van điện TPC 5 cửa 1 cuộn điện hai vị trí ren 3/4" :DS6140-1G-06 DS6140-2G-06 DS6140-5G-06 DS6140-6G-06 DS6140-1GC-06 DS6140-2GC-06 DS6140-5GC-06 DS6140-6GC-06 DS6140-1D-06 DS6140-2D-06 DS6140-5D-06 DS6140-6D-06 DS6140-1DC-06 DS6140-2DC-06 DS6140-5DC-06 DS6140-6DC-06 DS6140-1DZ-06 DS6140-2DZ-06 DS6140-5DZ-06 DS6140-6DZ-06 van điện từ TPC 5 cửa 2 cuộn điện hai vị trí ren 3/4" : DS6240-1G-06 DS6240-2G-06 DS6240-5G-06 DS6240-6G-06 DS6240-1GC-06 DS6240-2GC-06 DS6240-5GC-06 DS6240-6GC-06 DS6240-1D-06 DS6240-2D-06 DS6240-5D-06 DS6240-6D-06 DS6240-1DC-06 DS6240-2DC-06 DS6240-5DC-06 DS6240-6DC-06 DS6240-1DZ-06 DS6240-2DZ-06 DS6240-5DZ-06 DS6240-6DZ-06 van điện từ TPC 5 cửa 2 cuộn điện ba vị trí ren 3/4" :DS6340-1G-06 DS6340-2G-06 DS6340-5G-06 DS6340-6G-06 DS6340-1GC-06 DS6340-2GC-06 DS6340-5GC-06 DS6340-6GC-06 DS6340-1D-06 DS6340-2D-06 DS6340-5D-06 DS6340-6D-06 DS6340-1DC-06 DS6340-2DC-06 DS6340-5DC-06 DS6340-6DC-06 DS6340-1DZ-06 DS6340-2DZ-06 DS6340-5DZ-06 DS6340-6DZ-06 van điện từ TPC 5 cửa 2 cuộn điện ba vị trí ren 3/4" :DS6440-1G-06 DS6440-2G-06 DS6440-5G-06 DS6440-6G-06 DS6440-1GC-06 DS6440-2GC-06 DS6440-5GC-06 DS6440-6GC-06 DS6440-1D-06 DS6440-2D-06 DS6440-5D-06 DS6440-6D-06 DS6440-1DC-06 DS6440-2DC-06 DS6440-5DC-06 DS6440-6DC-06 DS6440-1DZ-06 DS6440-2DZ-06 DS6440-5DZ-06 DS6440-6DZ-06 van điện từ TPC 5 cửa 2 cuộn điện ba vị trí ren 3/4" :DS6540-1G-06 DS6540-2G-06 DS6540-5G-06 DS6540-6G-06 DS6540-1GC-06 DS6540-2GC-06 DS6540-5GC-06 DS6540-6GC-06 DS6540-1D-06 DS6540-2D-06 DS6540-5D-06 DS6540-6D-06 DS6540-1DC-06 DS6540-2DC-06 DS6540-5DC-06 DS6540-6DC-06 DS6540-1DZ-06 DS6540-2DZ-06 DS6540-5DZ-06 DS6540-6DZ-06
 • Single or Double Solenoid, 2, or 3 Positions.
 • Pressure Range: 14.5-128 PSI (0.1-0.9 MPa).
 • Standard Voltage: 12, 24 VDC, 110, 220 VAC.
 • Inch Port Sizes: 3/4″ NPT.
 • Metric Port Sizes: 3/4″ PT/BSPT.
 • Effective Orifice: 3.89-5.0 Cv (70-90 mm2).

Thông số kỹ thuật van điện từ TPC: ,DS6000 series

van điện TPC 5 cửa 1 cuộn điện hai vị trí ren 3/4" :DS6140-1G-06 DS6140-2G-06 DS6140-5G-06 DS6140-6G-06 DS6140-1GC-06 DS6140-2GC-06 DS6140-5GC-06 DS6140-6GC-06 DS6140-1D-06 DS6140-2D-06 DS6140-5D-06 DS6140-6D-06 DS6140-1DC-06 DS6140-2DC-06 DS6140-5DC-06 DS6140-6DC-06 DS6140-1DZ-06 DS6140-2DZ-06 DS6140-5DZ-06 DS6140-6DZ-06 van điện từ TPC 5 cửa 2 cuộn điện hai vị trí ren 3/4" : DS6240-1G-06 DS6240-2G-06 DS6240-5G-06 DS6240-6G-06 DS6240-1GC-06 DS6240-2GC-06 DS6240-5GC-06 DS6240-6GC-06 DS6240-1D-06 DS6240-2D-06 DS6240-5D-06 DS6240-6D-06 DS6240-1DC-06 DS6240-2DC-06 DS6240-5DC-06 DS6240-6DC-06 DS6240-1DZ-06 DS6240-2DZ-06 DS6240-5DZ-06 DS6240-6DZ-06 van điện từ TPC 5 cửa 2 cuộn điện ba vị trí ren 3/4" :DS6340-1G-06 DS6340-2G-06 DS6340-5G-06 DS6340-6G-06 DS6340-1GC-06 DS6340-2GC-06 DS6340-5GC-06 DS6340-6GC-06 DS6340-1D-06 DS6340-2D-06 DS6340-5D-06 DS6340-6D-06 DS6340-1DC-06 DS6340-2DC-06 DS6340-5DC-06 DS6340-6DC-06 DS6340-1DZ-06 DS6340-2DZ-06 DS6340-5DZ-06 DS6340-6DZ-06 van điện từ TPC 5 cửa 2 cuộn điện ba vị trí ren 3/4" :DS6440-1G-06 DS6440-2G-06 DS6440-5G-06 DS6440-6G-06 DS6440-1GC-06 DS6440-2GC-06 DS6440-5GC-06 DS6440-6GC-06 DS6440-1D-06 DS6440-2D-06 DS6440-5D-06 DS6440-6D-06 DS6440-1DC-06 DS6440-2DC-06 DS6440-5DC-06 DS6440-6DC-06 DS6440-1DZ-06 DS6440-2DZ-06 DS6440-5DZ-06 DS6440-6DZ-06 van điện từ TPC 5 cửa 2 cuộn điện ba vị trí ren 3/4" :DS6540-1G-06 DS6540-2G-06 DS6540-5G-06 DS6540-6G-06 DS6540-1GC-06 DS6540-2GC-06 DS6540-5GC-06 DS6540-6GC-06 DS6540-1D-06 DS6540-2D-06 DS6540-5D-06 DS6540-6D-06 DS6540-1DC-06 DS6540-2DC-06 DS6540-5DC-06 DS6540-6DC-06 DS6540-1DZ-06 DS6540-2DZ-06 DS6540-5DZ-06 DS6540-6DZ-06

 

Các model tương tự

 • van điện TPC 5 cửa 1 cuộn điện hai vị trí ren 3/4″ :
  • DS6140-1G-06 ,DS6140-2G-06 ,DS6140-5G-06 ,DS6140-6G-06 ,DS6140-1GC-06 ,DS6140-2GC-06 ,DS6140-5GC-06 ,DS6140-6GC-06 ,DS6140-1D-06 ,DS6140-2D-06 ,DS6140-5D-06 ,DS6140-6D-06 ,DS6140-1DC-06 ,DS6140-2DC-06 ,DS6140-5DC-06 ,DS6140-6DC-06 ,DS6140-1DZ-06 ,DS6140-2DZ-06 ,DS6140-5DZ-06 ,DS6140-6DZ-06
 • van điện từ TPC 5 cửa 2 cuộn điện hai vị trí ren 3/4″ : 
  • DS6240-1G-06 ,DS6240-2G-06 ,DS6240-5G-06 ,DS6240-6G-06 ,DS6240-1GC-06 ,DS6240-2GC-06 ,DS6240-5GC-06 ,DS6240-6GC-06 ,DS6240-1D-06 ,DS6240-2D-06 ,DS6240-5D-06 ,DS6240-6D-06 ,DS6240-1DC-06 ,DS6240-2DC-06 ,DS6240-5DC-06 ,DS6240-6DC-06 ,DS6240-1DZ-06 ,DS6240-2DZ-06 ,DS6240-5DZ-06 ,DS6240-6DZ-06
 • van điện từ TPC 5 cửa 2 cuộn điện ba vị trí ren 3/4″ :
  • DS6340-1G-06 ,DS6340-2G-06 ,DS6340-5G-06 ,DS6340-6G-06 ,DS6340-1GC-06 ,DS6340-2GC-06 ,DS6340-5GC-06 ,DS6340-6GC-06 ,DS6340-1D-06 ,DS6340-2D-06 ,DS6340-5D-06 ,DS6340-6D-06 ,DS6340-1DC-06 ,DS6340-2DC-06 ,DS6340-5DC-06 ,DS6340-6DC-06 ,DS6340-1DZ-06 ,DS6340-2DZ-06 ,DS6340-5DZ-06 ,DS6340-6DZ-06
 • van điện từ TPC 5 cửa 2 cuộn điện ba vị trí ren 3/4″ :
  • DS6440-1G-06 ,DS6440-2G-06 ,DS6440-5G-06 ,DS6440-6G-06 ,DS6440-1GC-06 ,DS6440-2GC-06 ,DS6440-5GC-06 ,DS6440-6GC-06 ,DS6440-1D-06 ,DS6440-2D-06 ,DS6440-5D-06 ,DS6440-6D-06 ,DS6440-1DC-06 ,DS6440-2DC-06 ,DS6440-5DC-06 ,DS6440-6DC-06 ,DS6440-1DZ-06 ,DS6440-2DZ-06 ,DS6440-5DZ-06 ,DS6440-6DZ-06
 • van điện từ TPC 5 cửa 2 cuộn điện ba vị trí ren 3/4″ :
  • DS6540-1G-06 ,DS6540-2G-06 ,DS6540-5G-06 ,DS6540-6G-06 ,DS6540-1GC-06 ,DS6540-2GC-06 ,DS6540-5GC-06 ,DS6540-6GC-06 ,DS6540-1D-06 ,DS6540-2D-06 ,DS6540-5D-06 ,DS6540-6D-06 ,DS6540-1DC-06 ,DS6540-2DC-06 ,DS6540-5DC-06 ,DS6540-6DC-06 ,DS6540-1DZ-06 ,DS6540-2DZ-06 ,DS6540-5DZ-06 ,DS6540-6DZ-06