van điện từ TPC: DW series

van điện từ TPC: DW series

  • Xuất xứ : TPC - KOREA
  • Tình Trạng : CÒN HÀNG
  • Giá SP : LIÊN HỆ

Thông số kỹ thuật

Mô tả sản phẩm van điện từ TPC: ,DW series

van điện từ TPC ren 1/8″: ,DW03-1G-01 ,DW03-2G-01 ,DW03-5G-01 | van điện TPC ren 1/4″: ,DW03-1G-02 ,DW03-2G-02 ,DW03-3G-02  | van điện TPC ren 1/4″: ,DW10-1C-02 ,DW10-2C-02 ,DW10-5C-02  |van điện TPC ren 3/8″: ,DW10-1C-03 ,DW10-2C-03 ,DW10-5C-03 | van điện TPC ren 1/2″: ,DW15-1C-04 ,DW15-2C-04 ,DW15-5C-04 | van TPC ren 3/4″: ,DW20-1C-06 ,DW20-2C-06 ,DW20-5C-06 | van TPC ren 1″: ,DW25-1C-10 ,DW25-2C-10 ,DW25-5C-10 | van điện từ TPC ren 1/8″: ,DW03-1G-01 ,DW03-2G-01 ,DW03-5G-01 | van điện TPC ren 1/4″: ,DW03-1G-02 ,DW03-2G-02 ,DW03-3G-02  | van điện TPC ren 1/4″: ,DW10-1C-02 ,DW10-2C-02 ,DW10-5C-02  |van điện TPC ren 3/8″: ,DW10-1C-03 ,DW10-2C-03 ,DW10-5C-03 | van điện TPC ren 1/2″: ,DW15-1C-04 ,DW15-2C-04 ,DW15-5C-04 | van TPC ren 3/4″: ,DW20-1C-06 ,DW20-2C-06 ,DW20-5C-06 | van TPC ren 1″: ,DW25-1C-10 ,DW25-2C-10 ,DW25-5C-10 | van điện từ TPC ren 1/8″: ,DW03-1G-01 ,DW03-2G-01 ,DW03-5G-01 | van điện TPC ren 1/4″: ,DW03-1G-02 ,DW03-2G-02 ,DW03-3G-02  | van điện TPC ren 1/4″: ,DW10-1C-02 ,DW10-2C-02 ,DW10-5C-02  |van điện TPC ren 3/8″: ,DW10-1C-03 ,DW10-2C-03 ,DW10-5C-03 | van điện TPC ren 1/2″: ,DW15-1C-04 ,DW15-2C-04 ,DW15-5C-04 | van TPC ren 3/4″: ,DW20-1C-06 ,DW20-2C-06 ,DW20-5C-06 | van TPC ren 1″: ,DW25-1C-10 ,DW25-2C-10 ,DW25-5C-10

SERIES ,DW (2 PORT) SOLENOID VALVE.
van điện từ TPC ren 1/8": DW03-1G-01 DW03-2G-01 DW03-5G-01 van điện từ TPC ren 1/4": DW03-1G-02 DW03-2G-02 DW03-3G-02 van điện từ TPC ren 1/4": DW10-1C-02 DW10-2C-02 DW10-5C-02 van điện từ TPC ren 3/8": DW10-1C-03 DW10-2C-03 DW10-5C-03 van điện từ TPC ren 1/2": DW15-1C-04 DW15-2C-04 DW15-5C-04 van điện từ TPC ren 3/4": DW20-1C-06 DW20-2C-06 DW20-5C-06 van điện từ TPC ren 1": DW25-1C-10 DW25-2C-10 DW25-5C-10* Normally Closed Direct Acting or Air Pilot Type.
* Pressure Range: 0/4-145 PSI (0/0.03-1 MPa).
* Vacuum Range: -29.5-0-0 InHg (-0.1-0 MPa).
* Standard Voltage: 24 VDC, 110 VAC or 220 VAC.
* Metric Port Sizes: 1/8″ up to 1″ PT/BSPT.
* Effective Orifice: 0.3-12.5 Cv (6-225 mm2).

Thông số kỹ thuật van điện từ TPC,DW series

van điện từ TPC ren 1/8": DW03-1G-01 DW03-2G-01 DW03-5G-01 van điện từ TPC ren 1/4": DW03-1G-02 DW03-2G-02 DW03-3G-02 van điện từ TPC ren 1/4": DW10-1C-02 DW10-2C-02 DW10-5C-02 van điện từ TPC ren 3/8": DW10-1C-03 DW10-2C-03 DW10-5C-03 van điện từ TPC ren 1/2": DW15-1C-04 DW15-2C-04 DW15-5C-04 van điện từ TPC ren 3/4": DW20-1C-06 DW20-2C-06 DW20-5C-06 van điện từ TPC ren 1": DW25-1C-10 DW25-2C-10 DW25-5C-10

Các model tương tự

  • van điện TPC ren 1/8″: ,DW03-1G-01 ,DW03-2G-01 ,DW03-5G-01
  • van điện từ TPC ren 1/4″: ,DW03-1G-02 ,DW03-2G-02 ,DW03-3G-02
  • van điện TPC ren 1/4″: ,DW10-1C-02 ,DW10-2C-02 ,DW10-5C-02
  • van điện TPC ren 3/8″: ,DW10-1C-03 ,DW10-2C-03 ,DW10-5C-03
  • van điện TPC ren 1/2″: ,DW15-1C-04 ,DW15-2C-04 ,DW15-5C-04
  • van điện TPC ren 3/4″: ,DW20-1C-06 ,DW20-2C-06 ,DW20-5C-06
  • van điện TPC ren 1″: ,DW25-1C-10 ,DW25-2C-10 ,DW25-5C-10