van khóa khí nén

van khóa khí nén

  • Xuất xứ : KOREA
  • Tình Trạng : CÒN HÀNG
  • Giá SP : LIÊN HỆ

Thông số kỹ thuật

van khóa khí nén

van khóa khí nén hai đầu  Hàn Quốc , Nhật Bản KOREA JAPAN SMC, TPC, CDC, SANGA, HPC phi 4 | phi 6 | phi 8 | phi 10 | phi 12 | phi 16

van khóa khí nén hai đầu  Hàn Quốc , Nhật Bản KOREA JAPAN SMC, TPC, CDC, SANGA, HPC phi 4 | phi 6 | phi 8 | phi 10 | phi 12 | phi 16

 

Model ∅D1 ∅D2 ∅P1 ∅P2 ∅C N E B1 B2 K1 K2 L1 L2 M1 M2 WEIGHT(g) BOX(EA)
HVU04-04 4 4 10.5 10.5 16.3 18.0 40.3 14.8 14.8 11.1 11.1 25.1 25.1 8.2 19.0 22.5 25
HVU06-06 6 6 12.5 12.5 16.3 18.0 40.3 16.4 16.4 12.3 12.3 26.3 26.3 8.2 19.0 27.0 25
HVU08-06 8 6 14.8 12.5 16.3 18.0 40.3 18.7 16.4 13.9 12.3 27.9 26.3 8.2 19.0 27.0 25
HVU08-08 8 8 14.8 14.8 16.3 18.0 40.3 18.7 18.7 13.9 13.9 27.9 27.9 8.2 19.0 28.0 25
HVU10-08 10 8 17.5 14.8 19.3 21.2 40.5 20.1 18.7 14.4 13.9 30.9 27.9 10.9 24.0 41.0 20
HVU10-10 10 10 17.5 17.5 19.3 21.2 40.5 20.1 20.1 14.4 14.4 30.9 30.9 10.9 24.0 42.0 20
HVU12-10 12 10 20.5 17.5 19.3 21.2 40.5 22.8 20.1 17.6 14.4 34.1 30.9 10.9 24.0 45.0 20
HVU12-12 12 12 20.5 20.5 19.3 21.2 40.5 22.8 22.8 17.6 17.6 34.1 34.1 10.9 24.0 47.0 20