xi lanh SMC CQ2B25 CQ2A25

xi lanh SMC CQ2B25 CQ2A25

 • Xuất xứ : SMC
 • Tình Trạng : CÒN HÀNG
 • Giá SP : LIÊN HỆ - 0985.352.995

Thông số kỹ thuật

Mô tả sản phẩm xi lanh SMC CQ2B25 CQ2A25 Series: 

xi lanh SMC CDQ2B12-5DZ, CDQ2B12-10DZ, CDQ2B12-15DZ, CDQ2B12-20DZ,xi lanh SMC CQ2B12 CQ2A12 xi lanh SMC CDQ2B12-25DZ, CDQ2B12-30DZ, CQ2B12-5DZ, CQ2B12-10DZ ,xi lanh SMC CQ2B16 CQ2A16 CQ2B12-15DZ, CQ2A12-20DZ,xi lanh SMC CQ2B12-25DZ,xi lanh SMC CQ2B12-30DZ CDQ2B12-5DZ CDQ2B12-10DZ CDQ2B12-15DZ CDQ2B12-20DZ CDQ2B12-25DZ CDQ2B12-30DZ CDQ2B16-5DZ CDQ2A16-10DZ, xi lanh SMC CQ2B25 CQ2A25 CDQ2B16-15DZ CDQ2B16-20DZ CDQ2A16-25DZ CDQ2B16-30DZ CDQ2B20-5DZ CDQ2B20-10DZ CDQ2B20-15DZ CDQ2B20-20DZ CDQ2B20-25DZ CDQ2B20-30DZ CDQ2B20-35DZ CDQ2B20-40DZ CDQ2B20-45DZ CDQ2B20-50DZ CDQ2B25-5DZ xi lanh SMC CDQ2B25-10DZ CDQ2B25-15DZ CDQ2B25-20DZ CDQ2B25-25DZ CDQ2B25-30DZ CDQ2B25-35DZ

antibiotika-online.com

, xi lanh SMC CQ2B20 CQ2A20 CQ2B25-40DZ CDQ2B25-45DZ CQ2B25-50DZ CDQ2B32-5DZ CDQ2B32-10DZ CDQ2B32-15DZ CDQ2B32-20DZ CDQ2B32-25DZ CDQ2B32-30DZ CDQ2B32-35DZ CDQ2A32-40DZ CDQ2B32-45DZ CDQ2A32-50DZ CDQ2B32-75DZ CDQ2B32-100DZ CDQ2B40-5DZ CDQ2B40-10DZ CDQ2B40-15DZ xilanh SMCCQ2B40-20DZ CDQ2B40-25DZ CDQ2B40-30DZ CDQ2B40-35DZ CQ2B40-40DZ CDQ2B40-45DZ CDQ2B40-50DZ CDQ2A40-75DZ CDQ2B40-100DZ CDQ2B50-5DZ CDQ2A50-10DZ CDQ2B50-15DZ CDQ2B50-20DZ CDQ2B50-25DZ CDQ2A50-30DZ CDQ2B50-35DZ CDQ2B50-40DZ CDQ2B50-45DZ CDQ2B50-50DZ CDQ2B50-75DZ CQ2B50-100DZ CDQ2B63-5DZ CDQ2B63-10DZ CDQ2B63-15DZ CDQ2B63-20DZ CDQ2B63-25DZ CDQ2B63-30DZ xilanh SMC CDQ2B63-35DZ CDQ2B63-40DZ CDQ2A63-45DZ CDQ2B63-50DZ CDQ2B63-75DZ CDQ2B63-100DZ, CDQ2B80-5DZ CDQ2B80-10DZ CDQ2B80-15DZ CDQ2B80-20DZ CDQ2B80-25DZ CDQ2B80-30DZ xilanh SMC CDQ2B80-35DZ CDQ2B80-40DZ CDQ2A80-45DZ CDQ2B80-50DZ CDQ2B80-75DZ CDQ2B80-100DZ,   CDQ2B100-5DZ CDQ2B100-10DZ CDQ2B100-15DZ CDQ2B100-20DZ CDQ2B100-25DZ CDQ2B100-30DZ xilanh SMC CDQ2B100-35DZ CDQ2B100-40DZ CDQ2A100-45DZ CDQ2B100-50DZ CDQ2B100-75DZ CDQ2B100-100DZ, 

 • CDQ2B là xylanh khí nén SMC  nhỏ gọn nằm trong dòng sản phẩm SMC tiêu chuẩn xi lanh xi lanh mỏng CQ2 Series.
 • Sản phẩm được áp dụng rộng rãi để sản xuất tự động và kiểm soát trong các lĩnh vực như luyện kim, đóng tàu, máy móc công nghiệp nhẹ, đóng gói máy móc thiết bị thực phẩm, … vv
 • Hành trình : 5-100mm
 • Chất làm việc: Khí nén
 • Áp suất tiêu  chuẩn : 0.15-1.0MPa
 • Áp suất max : 1.5MPa
 • Nhiệt độ : 5-60C

Hướng dẫn chọn model sản phẩm xi lanh SMC CQ2B25 CQ2A25 Series:

CDQ2B80-5DZ CDQ2B80-10DZ CDQ2B80-15DZ CDQ2B80-20DZ CDQ2B80-25DZ CDQ2B80-30DZ xilanh SMC CDQ2B80-35DZ CDQ2B80-40DZ CDQ2A80-45DZ CDQ2B80-50DZ CDQ2B80-75DZ CDQ2B80-100DZ,  CDQ2B100-5DZ CDQ2B100-10DZ CDQ2B100-15DZ CDQ2B100-20DZ CDQ2B100-25DZ CDQ2B100-30DZ xilanh SMC CDQ2B100-35DZ CDQ2B100-40DZ CDQ2A100-45DZ CDQ2B100-50DZ CDQ2B100-75DZ CDQ2B100-100DZ, xi lanh SMC CQ2B20 CQ2A20 xi lanh SMC CDQ2B12-5DZ, CDQ2B12-10DZ, CDQ2B12-15DZ, CDQ2B12-20DZ,xi lanh SMC CQ2B12 CQ2A12 xi lanh SMC CDQ2B12-25DZ, CDQ2B12-30DZ, CQ2B12-5DZ, CQ2B12-10DZ ,xi lanh SMC CQ2B16 CQ2A16 CQ2B12-15DZ, CQ2A12-20DZ,xi lanh SMC CQ2B12-25DZ,xi lanh SMC CQ2B12-30DZ CDQ2B12-5DZ CDQ2B12-10DZ CDQ2B12-15DZ CDQ2B12-20DZ CDQ2B12-25DZ CDQ2B12-30DZ CDQ2B16-5DZ CDQ2A16-10DZ CDQ2B16-15DZ CDQ2B16-20DZ CDQ2A16-25DZ CDQ2B16-30DZ CDQ2B20-5DZ CDQ2B20-10DZ CDQ2B20-15DZ CDQ2B20-20DZ CDQ2B20-25DZ CDQ2B20-30DZ CDQ2B20-35DZ CDQ2B20-40DZ CDQ2B20-45DZ CDQ2B20-50DZ CDQ2B25-5DZ xi lanh SMC CDQ2B25-10DZ CDQ2B25-15DZ CDQ2B25-20DZ CDQ2B25-25DZ CDQ2B25-30DZ CDQ2B25-35DZ CQ2B25-40DZ CDQ2B25-45DZ CQ2B25-50DZ CDQ2B32-5DZ CDQ2B32-10DZ CDQ2B32-15DZ CDQ2B32-20DZ CDQ2B32-25DZ CDQ2B32-30DZ CDQ2B32-35DZ CDQ2A32-40DZ CDQ2B32-45DZ CDQ2A32-50DZ CDQ2B32-75DZ CDQ2B32-100DZ CDQ2B40-5DZ CDQ2B40-10DZ CDQ2B40-15DZ xilanh SMCCQ2B40-20DZ CDQ2B40-25DZ CDQ2B40-30DZ CDQ2B40-35DZ CQ2B40-40DZ CDQ2B40-45DZ CDQ2B40-50DZ CDQ2A40-75DZ CDQ2B40-100DZ CDQ2B50-5DZ CDQ2A50-10DZ CDQ2B50-15DZ CDQ2B50-20DZ CDQ2B50-25DZ CDQ2A50-30DZ CDQ2B50-35DZ CDQ2B50-40DZ CDQ2B50-45DZ CDQ2B50-50DZ CDQ2B50-75DZ CQ2B50-100DZ CDQ2B63-5DZ CDQ2B63-10DZ CDQ2B63-15DZ CDQ2B63-20DZ CDQ2B63-25DZ CDQ2B63-30DZ xilanh SMC CDQ2B63-35DZ CDQ2B63-40DZ CDQ2A63-45DZ CDQ2B63-50DZ CDQ2B63-75DZ CDQ2B63-100DZ,