xylanh khí nén Parker GDC80|GDC100

xylanh khí nén Parker GDC80|GDC100

 • Xuất xứ : PARKER-KOREA
 • Tình Trạng : Còn Hàng
 • Giá SP : Liên Hệ

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật xylanh khí nén parker GDC40 | GDC50 | GDC63 | GDC80 | GDC100 | GDC125 | GDC150

xylanh khí nén parker | xi lanh khí nén parker | xylanh trạm trộn bê tông GDC40 | GDC50 | GDC63 | GDC80 | GDC100 | GDC125 | GDC150 | | GDC125TM | GDC150TM 

xylanh khí nén Parker đường kính 40 : GDC40-25 | GDC40-50 | GDC40-75 | GDC40-100 | GDC40-125 | GDC40-150 GDC40-200 GDC40-250 GDC40-300 GDC40-350 GDC40-400 GDC40-450 GDC40-500 xylanh khí nén Parker đường kính 50: GDC50-25 GDC50-50 GDC50-75 GDC50-100 GDC50-125 GDC50-150 GDC50-200 GDC50-250 GDC50-300 GDC50-350 GDC50-400 GDC50-450 GDC50-500 xylanh khí nén Parker đường kính 63: GDC63-25 GDC63-50 GDC63-75 GDC63-100 GDC63-125 GDC63-150 GDC63-200 GDC63-250 GDC63-300 GDC63-350 GDC63-400 GDC63-450 GDC63-500 xylanh khí nén Parker đường kính 80: GDC80-25 GDC80-50 | GDC80-75 GDC80-100 | GDC80-125 | GDC80-150 | GDC80-200 | GDC80-250 | GDC80-300 | GDC80-350 | GDC80-400 | GDC80-450GDC-80-500 xylanh khí nén Parker đường kính 100: GDC100-25 | GDC100-50 | GDC100-75 | GDC100-100 | GDC100-125 | GDC100-150 GDC100-200 GDC100-250 GDC100-300 GDC100-350 GDC100-400 GDC100-450 GDC100-500 xylanh khí nén Parker đường kính 125: GDC125-25 GDC125-50 GDC125-75 GDC125-100 GDC125-125 GDC125-150 GDC125-200 GDC125-250 GDC125-300 GDC125-350 GDC125-400 GDC125-450 GDC125-500 xylanh khí nén Parker đường kính 150: GDC150-50 GDC150-75 GDC150-100 GDC150-125 GDC150-150 GDC150-200 GDC150-250 GDC150-300 GDC150-350 GDC150-400 GDC150-450 GDC150-500

Hướng dẫn chọn mã sản phẩm xylanh khí nén Parker GDC40 | GDC50 | GDC63 | GDC80 | GDC100 | GDC125 | GDC150

GDC40-25 | GDC40-50 | GDC40-75 | GDC40-100 | GDC40-125 | GDC40-150 GDC40-200 GDC40-250 GDC40-300 GDC40-350 GDC40-400 GDC40-450 GDC40-500 GDC50-25 GDC50-50 GDC50-75 GDC50-100 GDC50-125 GDC50-150 GDC50-200 GDC50-250 GDC50-300 GDC50-350 GDC50-400 GDC50-450 GDC50-500 GDC63-25 GDC63-50 GDC63-75 GDC63-100 GDC63-125 GDC63-150 GDC63-200 GDC63-250 GDC63-300 GDC63-350 GDC63-400 GDC63-450 GDC63-500 GDC80-25 GDC80-50 | GDC80-75 GDC80-100 | GDC80-125 | GDC80-150 | GDC80-200 | GDC80-250 | GDC80-300 | GDC80-350 | GDC80-400 | GDC80-450GDC-80-500 GDC100-25 | GDC100-50 | GDC100-75 | GDC100-100 | GDC100-125 | GDC100-150 GDC100-200 GDC100-250 GDC100-300 GDC100-350 GDC100-400 GDC100-450 GDC100-500 GDC125-25 GDC125-50 GDC125-75 GDC125-100 GDC125-125 GDC125-150 GDC125-200 GDC125-250 GDC125-300 GDC125-350 GDC125-400 GDC125-450 GDC125-500 GDC150-50 GDC150-75 GDC150-100 GDC150-125 GDC150-150 GDC150-200 GDC150-250 GDC150-300 GDC150-350 GDC150-400 GDC150-450 GDC150-500

 

Các model xylanh khí nén Parker tương tự

 • xylanh khí Parker đường kính 40 :
  • GDC40-25 | GDC40-50 | GDC40-75 | GDC40-100 | GDC40-125 | GDC40-150  GDC40-200  GDC40-250  GDC40-300  GDC40-350  GDC40-400  GDC40-450  GDC40-500  
 • xylanh khí Parker đường kính 50:
  • GDC50-25   GDC50-50   GDC50-75   GDC50-100  GDC50-125  GDC50-150  GDC50-200  GDC50-250  GDC50-300  GDC50-350 GDC50-400 GDC50-450 GDC50-500 
 • xylanh khí Parker đường kính 63:
  • GDC63-25  GDC63-50  GDC63-75  GDC63-100 GDC63-125 GDC63-150 GDC63-200 GDC63-250 GDC63-300 GDC63-350 GDC63-400 GDC63-450 GDC63-500
 • xylanh khí nén Parker đường kính 80:
  • GDC80-25 GDC80-50 | GDC80-75 GDC80-100 | GDC80-125 | GDC80-150 | GDC80-200 | GDC80-250 | GDC80-300 | GDC80-350 | GDC80-400 | GDC80-450GDC-80-500    
 • xylanh khí nén Parker đường kính 100:
  • GDC100-25 | GDC100-50 | GDC100-75 | GDC100-100 | GDC100-125 | GDC100-150 GDC100-200 GDC100-250 GDC100-300 GDC100-350 GDC100-400 GDC100-450 GDC100-500 
 • xylanh khí nén Parker đường kính 125:
  • GDC125-25  GDC125-50  GDC125-75  GDC125-100 GDC125-125 GDC125-150 GDC125-200 GDC125-250 GDC125-300 GDC125-350 GDC125-400 GDC125-450 GDC125-500
 • xylanh khí nén Parker đường kính 150:
  • GDC150-50 GDC150-75 GDC150-100 GDC150-125 GDC150-150 GDC150-200 GDC150-250 GDC150-300 GDC150-350 GDC150-400 GDC150-450 GDC150-500