cuộn điện van MFB12-37YC

cuộn điện van MFB12-37YC

  • Xuất xứ : TAIWAN
  • Tình Trạng : CÒN HÀNG

Thông số kỹ thuật

Mô tả sản phẩm cuộn điện MFB12-37YC cho van thủy lực 

cuộn điện MFB12-37YC/220V, cuộn hút MFB12-37YC/110V, Cuộn điện MFZ12-37YC/24V, MFZ12-37YC/12V, MFB12-37YC/380V, MFB/Z12-37

Kích thước cuộn điện MFB12-37YC cho van thủy lực 

cuộn điện MFB12-37YC/220V, cuộn hút MFB12-37YC/110V, Cuộn điện MFZ12-37YC/24V, MFZ12-37YC/12V, MFB12-37YC/380V, MFB/Z12-37

Compra Amoxil Online