Điều Kiện và Điều Khoản

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Gia Phú. Trang này cung cấp các điều kiện và điều khoản áp dụng khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sau đây trước khi tiếp tục sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi:

  1. Chấp Nhận Sử Dụng: Bằng cách sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ và chấp nhận các điều kiện và điều khoản được nêu trong tài liệu này.
  2. Bản Quyền: Mọi nội dung trên trang web của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn vào văn bản, hình ảnh, video, biểu đồ, và logo đều thuộc bản quyền của Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Gia Phú hoặc các bên thứ ba khi được chỉ định. Việc sao chép, phân phối, hoặc sử dụng nội dung này mà không có sự cho phép của chúng tôi là vi phạm bản quyền.
  3. Bảo Mật Thông Tin: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng thông tin đó theo Chính sách Bảo Mật của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin nào mà bạn tự do chia sẻ trên các diễn đàn công cộng hoặc các phương tiện truyền thông xã hội.
  4. Chấp Nhận Rủi Ro: Việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi có thể gặp phải một số rủi ro, bao gồm nhưng không giới hạn vào mất dữ liệu, vi rút máy tính, hoặc sự cố kỹ thuật. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi.
  5. Thay Đổi Điều Kiện: Chúng tôi có quyền thay đổi các điều kiện và điều khoản này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau khi có sự thay đổi này sẽ được xem là sự chấp nhận của bạn đối với các điều khoản mới.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về các điều kiện và điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin ở trang Liên Hệ.

Cảm ơn bạn đã đọc và tuân thủ các điều kiện và điều khoản của chúng tôi.