van điện từ TPC: DS3000 series

van điện từ TPC: DS3000 series

 • Xuất xứ : TPC
 • Tình Trạng : CÒN HÀNG
 • Giá SP : LIÊN HỆ

Thông số kỹ thuật

Mô tả sản phẩm van điện từ TPC: DS3000 series

 • van điện TPC 5 cửa 1 cuộn điện hai vị trí :,DS3130-1G-02, ,DS3130-2G-02, ,DS3130-5G-02, ,DS3130-6G-02 ,DS3130-1GC-02 ,DS3130-2GC-02 ,DS3130-5GC-02 ,DS3130-6GC-02 ,DS3130-1D-02 ,DS3130-2D-02 ,DS3130-5D-02 ,DS3130-6D-02 ,DS3130-1DC-02 ,DS3130-2DC-02 ,DS3130-5DC-02 ,DS3130-6DC-02 ,DS3130-1DZ-02 ,DS3130-2DZ-02 ,DS3130-5DZ-02 ,DS3130-6DZ-02
 • van điện từ TPC 5 cửa 2 cuộn điện hai vị trí :,DS3230-1G-02 ,DS3230-2G-02 ,DS3230-5G-02 ,DS3230-6G-02 ,DS3230-1GC-02 ,DS3230-2GC-02 ,DS3230-5GC-02 ,DS3230-6GC-02 ,DS3230-1D-02 ,DS3230-2D-02 ,DS3230-5D-02 ,DS3230-6D-02 ,DS3230-1DC-02 ,DS3230-2DC-02 ,DS3230-5DC-02 ,DS3230-6DC-02 ,DS3230-1DZ-02 ,DS3230-2DZ-02 ,DS3230-5DZ-02 ,DS3230-6DZ-02
 • van điện từ TPC 5 cửa 2 cuộn điện ba vị trí :,DS3330-1G-02 ,DS3330-2G-02 ,DS3330-5G-02 ,DS3330-6G-02 ,DS3330-1GC-02 ,DS3330-2GC-02 ,DS3330-5GC-02 ,DS3330-6GC-02 ,DS3330-1D-02 ,DS3330-2D-02 ,DS3330-5D-02 ,DS3330-6D-02 ,DS3330-1DC-02 ,DS3330-2DC-02 ,DS3330-5DC-02 ,DS3330-6DC-02 ,DS3330-1DZ-02 ,DS3330-2DZ-02 ,DS3330-5DZ-02 ,DS3330-6DZ-02
 • van điện từ TPC 5 cửa 2 cuộn điện ba vị trí :,DS3430-1G-02 ,DS3430-2G-02 ,DS3430-5G-02 ,DS3430-6G-02 ,DS3430-1GC-02 ,DS3430-2GC-02 ,DS3430-5GC-02 ,DS3430-6GC-02 ,DS3430-1D-02 ,DS3430-2D-02 ,DS3430-5D-02 ,DS3430-6D-02 ,DS3430-1DC-02 ,DS3430-2DC-02 ,DS3430-5DC-02 ,DS3430-6DC-02 ,DS3430-1DZ-02 ,DS3430-2DZ-02 ,DS3430-5DZ-02 ,DS3430-6DZ-02
SERIES DS3000 (5 PORT) SOLENOID VALVE (BODY PORTED). van điện từ khí nén
van điện TPC 5 cửa 1 cuộn điện hai vị trí : DS3130-1G-02 DS3130-2G-02 DS3130-5G-02 DS3130-6G-02 DS3130-1GC-02 DS3130-2GC-02 DS3130-5GC-02 DS3130-6GC-02 DS3130-1D-02 DS3130-2D-02 DS3130-5D-02 DS3130-6D-02 DS3130-1DC-02 DS3130-2DC-02 DS3130-5DC-02 DS3130-6DC-02 DS3130-1DZ-02 DS3130-2DZ-02 DS3130-5DZ-02 DS3130-6DZ-02 van điện từ TPC 5 cửa 2 cuộn điện hai vị trí : DS3230-1G-02 DS3230-2G-02 DS3230-5G-02 DS3230-6G-02 DS3230-1GC-02 DS3230-2GC-02 DS3230-5GC-02 DS3230-6GC-02 DS3230-1D-02 DS3230-2D-02 DS3230-5D-02 DS3230-6D-02 DS3230-1DC-02 DS3230-2DC-02 DS3230-5DC-02 DS3230-6DC-02 DS3230-1DZ-02 DS3230-2DZ-02 DS3230-5DZ-02 DS3230-6DZ-02 van điện từ TPC 5 cửa 2 cuộn điện ba vị trí : DS3330-1G-02 DS3330-2G-02 DS3330-5G-02 DS3330-6G-02 DS3330-1GC-02 DS3330-2GC-02 DS3330-5GC-02 DS3330-6GC-02 DS3330-1D-02 DS3330-2D-02 DS3330-5D-02 DS3330-6D-02 DS3330-1DC-02 DS3330-2DC-02 DS3330-5DC-02 DS3330-6DC-02 DS3330-1DZ-02 DS3330-2DZ-02 DS3330-5DZ-02 DS3330-6DZ-02 van điện từ TPC 5 cửa 2 cuộn điện ba vị trí : DS3430-1G-02 DS3430-2G-02 DS3430-5G-02 DS3430-6G-02 DS3430-1GC-02 DS3430-2GC-02 DS3430-5GC-02 DS3430-6GC-02 DS3430-1D-02 DS3430-2D-02 DS3430-5D-02 DS3430-6D-02 DS3430-1DC-02 DS3430-2DC-02 DS3430-5DC-02 DS3430-6DC-02 DS3430-1DZ-02 DS3430-2DZ-02 DS3430-5DZ-02 DS3430-6DZ-02
 • Single or Double Solenoid, 2, or 3 Positions.
 • Pressure Range: 14.5-128 PSI (0.1-0.9 MPa).
 • Standard Voltage: 6, 12, 24 VDC, 110, 220 VAC.
 • Inch Port Sizes: 1/8″, 1/4″ NPT.
 • Metric Port Sizes: 1/8″, 1/4″ PT/BSPT.
 •  Effective Orifice: 0.65-1.0 Cv (11.7-18 mm2).

Thông số kỹ thuật van điện từ TPC: DS3000 series

Các model tương tự

 • van điện TPC 5 cửa 1 cuộn điện hai vị trí :
  • ,DS3130-1G-02 ,DS3130-2G-02 ,DS3130-5G-02 ,DS3130-6G-02 ,DS3130-1GC-02 ,DS3130-2GC-02 ,DS3130-5GC-02 ,DS3130-6GC-02 ,DS3130-1D-02 ,DS3130-2D-02 ,DS3130-5D-02 ,DS3130-6D-02 ,DS3130-1DC-02 ,DS3130-2DC-02 ,DS3130-5DC-02 ,DS3130-6DC-02 ,DS3130-1DZ-02 ,DS3130-2DZ-02 ,DS3130-5DZ-02 ,DS3130-6DZ-02
 • van điện từ TPC 5 cửa 2 cuộn điện hai vị trí :
  • ,DS3230-1G-02 ,DS3230-2G-02 ,DS3230-5G-02 ,DS3230-6G-02 ,DS3230-1GC-02 ,DS3230-2GC-02 ,DS3230-5GC-02 ,DS3230-6GC-02 ,DS3230-1D-02 ,DS3230-2D-02 ,DS3230-5D-02 ,DS3230-6D-02 ,DS3230-1DC-02 ,DS3230-2DC-02 ,DS3230-5DC-02 ,DS3230-6DC-02 ,DS3230-1DZ-02 ,DS3230-2DZ-02 ,DS3230-5DZ-02 ,DS3230-6DZ-02
 • van điện từ TPC 5 cửa 2 cuộn điện ba vị trí :
  • ,DS3330-1G-02 ,DS3330-2G-02 ,DS3330-5G-02 ,DS3330-6G-02 ,DS3330-1GC-02 ,DS3330-2GC-02 ,DS3330-5GC-02 ,DS3330-6GC-02 ,DS3330-1D-02 ,DS3330-2D-02 ,DS3330-5D-02 ,DS3330-6D-02 ,DS3330-1DC-02 ,DS3330-2DC-02 ,DS3330-5DC-02 ,DS3330-6DC-02 ,DS3330-1DZ-02 ,DS3330-2DZ-02 ,DS3330-5DZ-02 ,DS3330-6DZ-02
 • van điện từ TPC 5 cửa 2 cuộn điện ba vị trí :
  • ,DS3430-1G-02 ,DS3430-2G-02 ,DS3430-5G-02 ,DS3430-6G-02 ,DS3430-1GC-02 ,DS3430-2GC-02 ,DS3430-5GC-02 ,DS3430-6GC-02 ,DS3430-1D-02 ,DS3430-2D-02 ,DS3430-5D-02 ,DS3430-6D-02 ,DS3430-1DC-02 ,DS3430-2DC-02 ,DS3430-5DC-02 ,DS3430-6DC-02 ,DS3430-1DZ-02 ,DS3430-2DZ-02 ,DS3430-5DZ-02 ,DS3430-6DZ-02