van điện từ TPC: DS5000 series

van điện từ TPC: DS5000 series

 • Xuất xứ : TPC - KOREA
 • Tình Trạng : CÒN HÀNG
 • Giá SP : LIÊN HỆ

Thông số kỹ thuật

Mô tả sản phẩm van điện từ TPC: DS5000 series

 • van điện TPC 5 cửa 1 cuộn điện hai vị trí ren 3/8″ :,DS5120-1G-03 ,DS5120-2G-03 ,DS5120-5G-03 ,DS5120-6G-03 ,DS5120-1GC-03 ,DS5120-2GC-03 ,DS5120-5GC-03 ,DS5120-6GC-03 ,DS5120-1D-03 ,DS5120-2D-03 ,DS5120-5D-03 ,DS5120-6D-03 ,DS5120-1DC-03 ,DS5120-2DC-03 ,DS5120-5DC-03 ,DS5120-6DC-03 ,DS5120-1DZ-03 ,DS5120-2DZ-03 ,DS5120-5DZ-03 ,DS5120-6DZ-03
 • van điện TPC 5 cửa 1 cuộn điện hai vị trí ren 1/2″ :,DS5120-1G-04 ,DS5120-2G-04 ,DS5120-5G-04 ,DS5120-6G-04 ,DS5120-1GC-04 ,DS5120-2GC-04 ,DS5120-5GC-04 ,DS5120-6GC-04 ,DS5120-1D-04 ,DS5120-2D-04 ,DS5120-5D-04 ,DS5120-6D-04 ,DS5120-1DC-04 ,DS5120-2DC-04 ,DS5120-5DC-04 ,DS5120-6DC-04 ,DS5120-1DZ-04 ,DS5120-2DZ-04 ,DS5120-5DZ-04 ,DS5120-6DZ-04 
 • van điện từ TPC 5 cửa 2 cuộn điện hai vị trí ren 3/8″ : ,DS5220-1G-03 ,DS5220-2G-03 ,DS5220-5G-03 ,DS5220-6G-03 ,DS5220-1GC-03 ,DS5220-2GC-03 ,DS5220-5GC-03 ,DS5220-6GC-03 ,DS5220-1D-03 ,DS5220-2D-03 ,DS5220-5D-03 ,DS5220-6D-03 ,DS5220-1DC-03 ,DS5220-2DC-03 ,DS5220-5DC-03 ,DS5220-6DC-03 ,DS5220-1DZ-03 ,DS5220-2DZ-03 ,DS5220-5DZ-03 ,DS5220-6DZ-03
 • van điện từ TPC 5 cửa 2 cuộn điện hai vị trí ren 1/2″ : ,DS5220-1G-04 ,DS5220-2G-04 ,DS5220-5G-04 ,DS5220-6G-04 ,DS5220-2G-04 ,DS5220-2G-04 ,DS5220-5G-04 ,DS5220-6G-04 ,DS5220-1D-04 ,DS5220-2D-03 ,DS5220-5D-04 ,DS5220-6D-03 ,DS5220-1D-04 ,DS5220-2D-04 ,DS5220-5D-04 ,DS5220-6D-04 ,DS5220-1DZ-04 ,DS5220-2DZ-04 ,DS5220-5DZ-04 ,DS5220-6DZ-04 
 • van điện từ TPC 5 cửa 2 cuộn điện ba vị trí ren 3/8″ :,DS5320-1G-03 ,DS5320-2G-03 ,DS5320-5G-03 ,DS5320-6G-03 ,DS5320-1GC-03 ,DS5320-2GC-03 ,DS5320-5GC-03 ,DS5320-6GC-03 ,DS5320-1D-03 ,DS5320-2D-03 ,DS5320-5D-03 ,DS5320-6D-03 ,DS5320-1DC-03 ,DS5320-2DC-03 ,DS5320-5DC-03 ,DS5320-6DC-03 ,DS5320-1DZ-03 ,DS5320-2DZ-03 ,DS5320-5DZ-03 ,DS5320-6DZ-03
 • van điện từ TPC 5 cửa 2 cuộn điện ba vị trí ren 1/2″ :,DS5320-1G-04 ,DS5320-2G-04 ,DS5320-5G-04 ,DS5320-6G-04 ,DS5320-1GC-04 ,DS5320-2GC-04 ,DS5320-5GC-04 ,DS5320-6GC-04 ,DS5320-1D-04 ,DS5320-2D-04 ,DS5320-5D-04 ,DS5320-6D-04 ,DS5320-1DC-04 ,DS5320-2DC-04 ,DS5320-5DC-04 ,DS5320-6DC-04 ,DS5320-1DZ-04 ,DS5320-2DZ-04 ,DS5320-5DZ-04 ,DS5320-6DZ-04 
 • van điện từ TPC 5 cửa 2 cuộn điện ba vị trí ren 3/8″ :,DS5420-1G-03 ,DS5420-2G-03 ,DS5420-5G-03 ,DS5420-6G-03 ,DS5420-1GC-03 ,DS5420-2GC-03 ,DS5420-5GC-03 ,DS5420-6GC-03 ,DS5420-1D-03 ,DS5420-2D-03 ,DS5420-5D-03 ,DS5420-6D-03 ,DS5420-1DC-03 ,DS5420-2DC-03 ,DS5420-5DC-03 ,DS5420-6DC-03 ,DS5420-1DZ-03 ,DS5420-2DZ-03 ,DS5420-5DZ-03 ,DS5420-6DZ-03
 • van điện từ TPC 5 cửa 2 cuộn điện ba vị trí ren 1/2″ :,DS5420-1G-04 ,DS5420-2G-04 ,DS5420-5G-04 ,DS5420-6G-04 ,DS5420-1GC-04 ,DS5420-2GC-04 ,DS5420-5GC-04 ,DS5420-6GC-04 ,DS5420-1D-04 ,DS5420-2D-04 ,DS5420-5D-04 ,DS5420-6D-04 ,DS5420-1DC-04 ,DS5420-2DC-04 ,DS5420-5DC-04 ,DS5420-6DC-04 ,DS5420-1DZ-04 ,DS5420-2DZ-04 ,DS5420-5DZ-04 ,DS5420-6DZ-04 
SERIES ,DS5000 (5 PORT) SOLENOID VALVE.
DS5000
 • Single or Double Solenoid, 2, or 3 Positions.
 • Pressure Range: 14.5-128 PSI (0.1-0.9 MPa).
 • Standard Voltage: 6, 12, 24 VDC, 110, 220 VAC.
 • Inch Port Sizes: 1/4″, 3/8″, 1/2″ NPT.
 • Metric Port Sizes: 1/4″, 3/8″, 1/2″ PT/BSPT.
 • Effective Orifice: 2.2-3.2 Cv (40-58 mm2).

Thông số kỹ thuật van điện từ TPC: ,DS5000 series

van điện TPC 5 cửa 1 cuộn điện hai vị trí : DS5120-1G-03 DS5120-2G-03 DS5120-5G-03 DS5120-6G-03 DS5120-1GC-03 DS5120-2GC-03 DS5120-5GC-03 DS5120-6GC-03 DS5120-1D-03 DS5120-2D-03 DS5120-5D-03 DS5120-6D-03 DS5120-1DC-03 DS5120-2DC-03 DS5120-5DC-03 DS5120-6DC-03 DS5120-1DZ-03 DS5120-2DZ-03 DS5120-5DZ-03 DS5120-6DZ-03 van điện từ TPC 5 cửa 2 cuộn điện hai vị trí : DS5220-1G-03 DS5220-2G-03 DS5220-5G-03 DS5220-6G-03 DS5220-1GC-03 DS5220-2GC-03 DS5220-5GC-03 DS5220-6GC-03 DS5220-1D-03 DS5220-2D-03 DS5220-5D-03 DS5220-6D-03 DS5220-1DC-03 DS5220-2DC-03 DS5220-5DC-03 DS5220-6DC-03 DS5220-1DZ-03 DS5220-2DZ-03 DS5220-5DZ-03 DS5220-6DZ-03 van điện từ TPC 5 cửa 2 cuộn điện ba vị trí : DS5220-1G-03 DS5220-2G-03 DS5220-5G-03 DS5220-6G-03 DS5220-1GC-03 DS5220-2GC-03 DS5220-5GC-03 DS5220-6GC-03 DS5220-1D-03 DS5220-2D-03 DS5220-5D-03 DS5220-6D-03 DS5220-1DC-03 DS5220-2DC-03 DS5220-5DC-03 DS5220-6DC-03 DS5220-1DZ-03 DS5220-2DZ-03 DS5220-5DZ-03 DS5220-6DZ-03 van điện từ TPC 5 cửa 2 cuộn điện ba vị trí : DS5220-1G-03 DS5220-2G-03 DS5220-5G-03 DS5220-6G-03 DS5220-1GC-03 DS5220-2GC-03 DS5220-5GC-03 DS5220-6GC-03 DS5220-1D-03 DS5220-2D-03 DS5220-5D-03 DS5220-6D-03 DS5220-1DC-03 DS5220-2DC-03 DS5220-5DC-03 DS5220-6DC-03 DS5220-1DZ-03 DS5220-2DZ-03 DS5220-5DZ-03 DS5220-6DZ-03

Các model tương tự

 • van điện TPC 5 cửa 1 cuộn điện hai vị trí ren 3/8″ :
  • DS5120-1G-03 ,DS5120-2G-03 ,DS5120-5G-03 ,DS5120-6G-03 ,DS5120-1GC-03 ,DS5120-2GC-03 ,DS5120-5GC-03 ,DS5120-6GC-03 ,DS5120-1D-03 ,DS5120-2D-03 ,DS5120-5D-03 ,DS5120-6D-03 ,DS5120-1DC-03 ,DS5120-2DC-03 ,DS5120-5DC-03 ,DS5120-6DC-03 ,DS5120-1DZ-03 ,DS5120-2DZ-03 ,DS5120-5DZ-03 ,DS5120-6DZ-03
 • van điện TPC 5 cửa 1 cuộn điện hai vị trí ren 1/2″ :
  • DS5120-1G-04 ,DS5120-2G-04 ,DS5120-5G-04 ,DS5120-6G-04 ,DS5120-1GC-04 ,DS5120-2GC-04 ,DS5120-5GC-04 ,DS5120-6GC-04 ,DS5120-1D-04 ,DS5120-2D-04 ,DS5120-5D-04 ,DS5120-6D-04 ,DS5120-1DC-04 ,DS5120-2DC-04 ,DS5120-5DC-04 ,DS5120-6DC-04 ,DS5120-1DZ-04 ,DS5120-2DZ-04 ,DS5120-5DZ-04 ,DS5120-6DZ-04
 • van điện từ TPC 5 cửa 2 cuộn điện hai vị trí ren 3/8″ : 
  • ,DS5220-1G-03 ,DS5220-2G-03 ,DS5220-5G-03 ,DS5220-6G-03 ,DS5220-1GC-03 ,DS5220-2GC-03 ,DS5220-5GC-03 ,DS5220-6GC-03 ,DS5220-1D-03 ,DS5220-2D-03 ,DS5220-5D-03 ,DS5220-6D-03 ,DS5220-1DC-03 ,DS5220-2DC-03 ,DS5220-5DC-03 ,DS5220-6DC-03 ,DS5220-1DZ-03 ,DS5220-2DZ-03 ,DS5220-5DZ-03 ,DS5220-6DZ-03
 • van điện từ TPC 5 cửa 2 cuộn điện hai vị trí ren 1/2″ : 
  • ,DS5220-1G-04 ,DS5220-2G-04 ,DS5220-5G-04 ,DS5220-6G-04 ,DS5220-2G-04 ,DS5220-2G-04 ,DS5220-5G-04 ,DS5220-6G-04 ,DS5220-1D-04 ,DS5220-2D-03 ,DS5220-5D-04 ,DS5220-6D-03 ,DS5220-1D-04 ,DS5220-2D-04 ,DS5220-5D-04 ,DS5220-6D-04 ,DS5220-1DZ-04 ,DS5220-2DZ-04 ,DS5220-5DZ-04 ,DS5220-6DZ-04
 • van điện từ TPC 5 cửa 2 cuộn điện ba vị trí ren 3/8″ :
  • ,DS5320-1G-03 ,DS5320-2G-03 ,DS5320-5G-03 ,DS5320-6G-03 ,DS5320-1GC-03 ,DS5320-2GC-03 ,DS5320-5GC-03 ,DS5320-6GC-03 ,DS5320-1D-03 ,DS5320-2D-03 ,DS5320-5D-03 ,DS5320-6D-03 ,DS5320-1DC-03 ,DS5320-2DC-03 ,DS5320-5DC-03 ,DS5320-6DC-03 ,DS5320-1DZ-03 ,DS5320-2DZ-03 ,DS5320-5DZ-03 ,DS5320-6DZ-03
 • van điện từ TPC 5 cửa 2 cuộn điện ba vị trí ren 1/2″ :
  • ,DS5320-1G-04 ,DS5320-2G-04 ,DS5320-5G-04 ,DS5320-6G-04 ,DS5320-1GC-04 ,DS5320-2GC-04 ,DS5320-5GC-04 ,DS5320-6GC-04 ,DS5320-1D-04 ,DS5320-2D-04 ,DS5320-5D-04 ,DS5320-6D-04 ,DS5320-1DC-04 ,DS5320-2DC-04 ,DS5320-5DC-04 ,DS5320-6DC-04 ,DS5320-1DZ-04 ,DS5320-2DZ-04 ,DS5320-5DZ-04 ,DS5320-6DZ-04
 • van điện từ TPC 5 cửa 2 cuộn điện ba vị trí ren 3/8″ :
  • ,DS5420-1G-03 ,DS5420-2G-03 ,DS5420-5G-03 ,DS5420-6G-03 ,DS5420-1GC-03 ,DS5420-2GC-03 ,DS5420-5GC-03 ,DS5420-6GC-03 ,DS5420-1D-03 ,DS5420-2D-03 ,DS5420-5D-03 ,DS5420-6D-03 ,DS5420-1DC-03 ,DS5420-2DC-03 ,DS5420-5DC-03 ,DS5420-6DC-03 ,DS5420-1DZ-03 ,DS5420-2DZ-03 ,DS5420-5DZ-03 ,DS5420-6DZ-03
 • van điện từ TPC 5 cửa 2 cuộn điện ba vị trí ren 1/2″ :
  • ,DS5420-1G-04 ,DS5420-2G-04 ,DS5420-5G-04 ,DS5420-6G-04 ,DS5420-1GC-04 ,DS5420-2GC-04 ,DS5420-5GC-04 ,DS5420-6GC-04 ,DS5420-1D-04 ,DS5420-2D-04 ,DS5420-5D-04 ,DS5420-6D-04 ,DS5420-1DC-04 ,DS5420-2DC-04 ,DS5420-5DC-04 ,DS5420-6DC-04 ,DS5420-1DZ-04 ,DS5420-2DZ-04 ,DS5420-5DZ-04 ,DS5420-6DZ-04