Van điều áp khí nén SAR Series

Van điều áp khí nén SAR Series

 • Xuất xứ : SKP - KOREA
 • Tình Trạng : Còn Hàng
 • Giá SP : Liên Hệ

Thông số kỹ thuật

Mô tả sản phẩm van điều áp khí nén SAR Series

van điều áp SAR2000M-02BG  van chỉnh áp khí nén SAR3000M-03BG  van điều áp khí nén SAR4000M-04BG | van điều áp SAR4000M-06BG  SAR6000M-06BG | SAR6000M-10BG  SAR8025-12G | SAR 8025-14G  SAR 9025-20G

Loại tay nhựa:

 • SAR 2000M 02 Rc(PT) 1/4″
 • SAR 3000M 03 Rc(PT) 3/8″
 • SAR 4000M 04 Rc(PT) 1/2″ 06 Rc(PT) 3/4″
 • SAR 6000M 06 Rc(PT) 3/4″ 10 Rc(PT) 1″

Loại tay sắt: 

 • SAR 2000T 02 Rc(PT) 1/4″
 • SAR 3000T 03 Rc(PT) 3/8″
 • SAR 4000T 04 Rc(PT) 1/2″ 06 Rc(PT) 3/4″
 • SAR 6000T 06 Rc(PT) 3/4″ 10 Rc(PT) 1″

Hướng dẫn order sản phẩm van điều áp khí nén 

van điều áp | chỉnh áp khí nén SAR2000M-02BG SAR3000M-03BG SAR4000M-04BG SAR4000M-06BG SAR6000M-06BG SAR6000M-10BG SAR8025-12G SAR 8025-14G SAR9025-20G

Các model khác: 

 • SAR2000T-02
 • SAR2000M-02
 • SAR2000T-02B
 • SAR2000M-02B
 • SAR2000T-02BG
 • SAR2000M-02BG
 • SAR2000T-02G
 • SAR2000M-02G
 • SAR3000T-03
 • SAR3000M-03
 • SAR3000T-03B
 • SAR3000M-03B
 • SAR3000T-03BG
 • SAR3000M-03BG
 • SAR3000T-03G
 • SAR3000M-03G
 • SAR4000T-04
 • SAR4000M-04
 • SAR4000T-04B
 • SAR4000M-04B
 • SAR4000T-04BG
 • SAR4000M-04BG
 • SAR4000T-04G
 • SAR4000M-04G
 • SAR4000T-06
 • SAR4000M-06
 • SAR4000T-06B
 • SAR4000M-06B
 • SAR4000T-06BG
 • SAR4000M-06BG
 • SAR4000T-06G
 • SAR4000M-06
 • SAR6000T-06
 • SAR6000M-06
 • SAR6000T-06B
 • SAR6000M-06B
 • SAR6000T-06BG
 • SAR6000M-06BG
 • SAR6000T-06G
 • SAR6000M-06G
 • SAR6000T-10
 • SAR6000M-10
 • SAR6000T-10B
 • SAR6000M-10B
 • SAR6000T-10BG
 • SAR6000M-10BG
 • SAR6000T-10G
 • SAR6000M-10G