Xilanh SMC CDJ2B10 Series

Xilanh SMC CDJ2B10 Series

  • Bảo hành : 6 tháng
  • Xuất xứ : SMC
  • Giá SP : Liên hệ

Thông số kỹ thuật

Mô tả xilanh SMC CDJ2B10 Series

  • Xilanh CDJ2B16-5, CDJ2B16-10, CDJ2B16-15, Cylinder CDJ2B16-20 , Xilanh SMC CDJ2B16-25, CDJ2B16-30, CDJ2B16-35, Cylinder CDJ2B16-40 , CDJ2B16-45, Xilanh SMC CDJ2B16-50, CDJ2B16-60, CDJ2B16-75, Cylinder CDJ2B16-100, CDJ2B16-125, CDJ2B16-150, CDJ2B16-175, CDJ2B16-200, …
  • CDJ2B10-5, CDJ2B10-10, Xilanh CDJ2B10-15, CDJ2B10-20 , CDJ2B10-25, CDJ2B10-30, CDJ2B10-35, CDJ2B10-40 , Xilanh CDJ2B10-45, CDJ2B10-50, Cylinder CDJ2B10-60, CDJ2B10-75, CDJ2B10-100, CDJ2B10-125, CDJ2B10-150, CDJ2B10-175, CDJ2B10-200, …
  • CDJ2B16-5, CDJ2B16-10, Xilanh CDJ2B16-15, CDJ2B16-20 , Xilanh CDJ2B16-25, CDJ2B16-30, CDJ2B16-35, CDJ2B16-40 , CDJ2B6-45, Cylinder CDJ2B6-50, CDJ2B6-60, CDJ2B6-75, CDJ2B6-100,..

Thông số kỹ thuật xilanh SMC CDJ2B10 Series:
Thông số kĩ thuật CDJ

Hướng dẫn Order xilanh SMC CDJ2B10 Series

CJ2

Phụ kiện CDJ